ETISKA RIKTLINJER

Kungsfoto har i sin verksamhet fastlagt följande etiska ramar.

 • Öl, vin och sprit samt förpackningar härför får inte förekomma på bild.
 • Rökverk, även otänd cigarett etc, får inte förekomma på bild.
 • Narkotiska preparat eller andra droger eller tillhörande attribut får inte förekomma på bild.
 • Vapen eller tillhygge eller annat våldsinslag får inte förekomma på bild.
 • Omotiverad nakenhet, obscen gest eller bild,eller annat som kan upplevas som stötande får inte förekomma på bild.
 • Banderoll, skylt, kläder eller annat attribut med rasistisk eller diskriminerande innebörd får inte förekomma på bild.
 • Skyltar eller teckningar med hänsyftning till person eller åsikt, som kan innehålla dolda budskap och därför upplevas som kränkande, får ej förekomma på bild.
 • Organisationer och föreningar som vill fotograferas skall vara etablerade på skolan samt finnas schemalagda för fotografering.
 • Kungsfoto förbehåller sig rätten att samråda med skolledningen om tveksamhet uppstår rörande bilds medverkan i skolkatalog.
 • Kungsfoto förbehåller sig rätten att undanta tveksam bild från tryckning eller kopiering
 • Kungsfoto arbetar internt och externt efter branschorganisationens SERs varumärke Tryggt Skolfoto