VAD ÄR GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018, som innebär ökade krav gällande säkerhet vid personuppgiftsbehandling. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. ​För skolor och kommuner innebär det högre krav på personuppgiftshanteringen i alla led och de bör därför försäkra sig om att underleverantörer och samarbetspartners är väl insatta i, och har system för att uppfylla, de nya reglerna.

Kungsfotos ansvar

Kungsfoto välkomnar den nya GDPR-lagstiftningen och vi är dedikerade att både till att säkerhetsställa de krav som den nya lagstiftningen innebär.  Efter noggrant analys- och undersökningsarbete har vi vidtagit de åtgärder som krävs för att möta kraven enligt GDPR, vilket innebär att Kungsfoto är helt förenligt med GDPR. För dig som användare, d.v.s. konsument eller skola, presenterar vi på denna sida de viktigaste delarna av detta arbete.

Kungsfotos arbete med säkerhet

Att skydda våra användares säkerhet och integritet är en av våra mest fundamentala uppgifter. Därför arbetar vi löpande och metodiskt med dataskydd och säkerhet. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkra dina personuppgifter:

  • Kungsfoto.se är byggd utefter de senaste industristandarderna när det gäller lagring, behandling och kommunikation av känslig information, så som personuppgifter och lösenord. Till exempel används SSL/TLS och envägshash-algoritmer
  • Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet
  • All data lagras inom Sverige med viss tillfällig hantering inom EU/EES.All data finns säkerhetskoperiad på flera olika platser
  • Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat: Incidenthantering, riskanalys, mjukvaruppdateringar, mjukvaruutveckling, upplärning och utbildning
  • Kungsfotos medarbetare är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver

Filmen om Skolfoto och GDPR 

Kungsfoto är en del av branschorganisationen SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) som i samband med GDPR gjorde en film för att förklara GDPR i skolfotovärlden. Ta del av filmen.