SKOLOR OCH GDPR

​Som leverantör till skolor och kommuner är Kungsfoto förberett för de högre krav det innebär på personuppgiftshanteringen i alla led. Vi har anpassat verksamheten efter de krav som GDPR medför för oss som skolfotoleverantör.

Som medlemmar i SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund, arbetar vi även för att hela branschen skall göra denna anpassning. För att veta mer om SERs arbete med GDPR i samband med skolfotografering, besök SER.

Nedan har vi de tre viktigaste punkterna för att beskriva hur GDPR fungerar i leveransen av våra tjänster: 

1. En skola har rätt att behandla personuppgifter på sina elever med stöd av GDPRs regler om allmänt intresse. En bild är en sådan personuppgift eftersom bilderna används i skolans kärnverksamhet dagligen för bland annat identifiering av elever och som ett arbetsredskap för skolpersonal och lärare. Skolan får efter fotograferingen fysiska bildprodukter såsom skolkataloger, porträtt- och gruppbilder samt digitala bilder till användning i skolans system från skolfotoföretaget.

2. Hur Kungsfoto skall hantera personuppgifter vid fotografering regleras i samband med avtalstecknande om skolfotografering. Då tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur vi, på uppdrag av skolan eller kommunen, skall hantera elevernas och skolpersonalens personuppgifter i samband med fotograferingen. Vi har i sin tur personuppgiftsbiträdesavtal med sina eventuella underleverantörer som krävs för att leverera tjänsten. Vi har tagit fram ett, för våra tjänster, specialanpassat personuppgiftsbiträdesavtal till våra kunder och tecknar dessa löpande med såväl gamla kunder som nya. Har du som skolhuvudman eller skola frågor om personuppgiftsbiträdesavtal för och våra tjänster vänligen kontakta er kontaktperson hos oss eller skicka en fråga till gdpr@kungsfoto.se

3. För att kunna genomföra en skolfotograferingen behöver vi ha tillgång till en klasslista med uppgifter över dem som skall vara med på fotograferingen. Uppgifterna i klasslistan behandlas för skolans räkning för att fotografera och tillhandahålla skolfotobilder till skolan. Vi behandlar klasslistan i syfte att inhämta samtycke från eleven eller vårdnadshavaren, för att ta del av skolfotobilderna via vår webbplats. Vi behandlar därefter bilder och övriga personuppgifter endast om ett sådant samtycke lämnas.