SER

Kungsfoto är medlem av branschorganisationen SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) och var ett av de företag som var drivande bakom skapandet av den 1990. SER har slutit avtal med Konsumentverket om krav på hur marknadsföring av skolfoto ska se ut och vad den ska innehålla. SER har även ett avtal med Datainspektionen om behandling av personuppgifter, något som är mycket viktigt eftersom vi hanterar föräldrar och barns adressuppgifter. Branschorganisationen arbetar ständigt för att utveckla riktlinjer för branschens aktörer för att du som kund ska kunna känna dig trygg med att anlita medlemsföretag i SER.

SERs överenskommelser med Konsumentverket

Målsman eller myndig elev är köpare av produkterna och ansvarig för sin del av avtalets fullföljande. I anslutning till fotograferingen och före leverans skall den tilltänkte köparen få en förfrågan om det finns intresse för att få leverantörens erbjudande levererat till påseende. Denna förfrågan skall innehålla ett skriftligt godkännande att produkterna levereras till påseende med returrätt. Information i samband med förfrågan. Tillsammans med förfrågan skall tydlig information lämnas på följande punkter.

  • Antal bilder som ingår i erbjudandet
  • Pris för hela paketet
  • Om det är möjligt att dela på paketet
  • Pris för de olika delarna
  • Hur länge bilderna kan behållas till påseende
  • Vem som står för returkostnaden
  • Betalningsvillkor, dvs. när betalning skall ske
  • Om påminnelseavgifter eller liknande avgifter tas ut vid sen betalning
  • Leverantörens firma, postadress, telefonnummer, samt i förekommande fall även e-postadress
  • Information om att målsman eller myndig elev är att betrakta som köpare

Vill du veta mer, se Konsumentsverkets webbsida, Hallå konsument!