Kungsfotos fyra kärnvärden

Vi strävar efter en trygg skolgång där alla elever är lika mycket värda och där bakgrund och olikheter inte spelar någon roll.
Vi värnar om vår miljö och är drivande inom den digitala utvecklingen.

mini70

Vi tar ansvar för naturen

Kungsfoto tar miljöfrågorna på allvar och vi tänker på vår natur i alla våra produktionsled. Vi strävar alltid efter att använda oss av miljömärkta produkter och vi återvinner alla pappers- och kemikalieprodukter som blir över eller som är förbrukade. Även den digitala fototekniken har hjälpt oss att bli snällare mot vår natur. Kungsfoto samarbetar med företag som värnar om miljön. För varje skolkatalog som säljs planteras exempelvis nya träd som gör att vår natur fortsätter att växa för kommande generationer.

mini70

Vi tror på trygg kunskap

Kungsfoto har varit verksamma i över 40 år vilket innebär att vi har stor kunskap och en säker fotoprocess. Vi verkar för skolors framtid och som bildexperter har vi stor kunskap i bildetik, bild i sociala medier, upphovsrätt och fototeknik. Detta vill vi på Kungsfoto förmedla till alla lärare och elever. Vi är medlemmar i Sveriges elevfotografers riksförbund (SER), en branschorganisation som borgar för kvalité och tryggt skolfoto. SER har tydliga riktlinjer för vad som gäller både för familjen, skolan och skolfotoföretagen och omfattar både fotograferingen på skolan och familjens beställning. Detta är riktlinjer som vi på Kungsfoto alltid strävar efter att följa. Självklart följer vi även PUL:s lagstiftning.

mini70

Vi tror på allas lika värde

Kungsfoto tror på en värld där alla är lika värda. En värld där ursprung och olikheter inte spelar någon roll. Vi strävar efter ett mobbningsfritt och snällt samhälle, där ingen ska behöva vara utanför eller behandlas orättvist. Kungsfoto tror på mångfald, det vill säga att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion. Vi tar stor hänsyn till elever som undanber sig att bli fotograferade och vi har en framtagen bildpolicy som vi alltid arbetar efter. Våra medarbetare delar våra värderingar – vi visar alltid varandra respekt och vi har alltid ett vänligt bemötande. För att skapa en vänligare värld samarbetar Kungsfoto med organisationer och initiativstagare som motverkar mobbning.

mini70

Vi verkar för framtiden

Den stora förändringen i vårt samhälle är digitaliseringen och i skolan innebär det stora möjligheter. Vi på Kungsfoto verkar för framtiden och vi utvecklar kontinuerligt nya digitala processer och produkter som underlättar i skolans vardag. Alla våra bilder finns alltid tillgängliga digitalt och är ett verktyg för skolans utveckling. För att vara längst fram i den digitala utvecklingen har vi ett bra samarbete med Skolon som är ett snabbväxande svenskt edtechföretag med ett mål – att möjliggöra en digital skola för alla.