skolfotografiets-dag

”Elevfotot är ett ovärderligt verktyg för lärare och ett minne för livet för eleven”.

mart-ser


Varje år fotograferas 1,3 miljoner elever i Sverige av professionella och certifierade skolfotografer från Sveriges Elevfotografers Riksförbund, SER.

Fotografier som blir ett positivt minne för livet för eleven, en välkommen julklapp till farmor eller en canvastavla i föräldrarnas sovrum. Elevfotografiet är också ett värdefullt verktyg för skolan och inte minst för lärarna som ska minnas namn på flera hundra elever. Därför finns det all anledning att fira Skolfotografiets dag den 1 oktober. 

Fotona används också i skolans digitala system tillsammans med personuppgifter för att exempelvis bygga ihop matteguppen, idrottsgruppen och så vidare, berättar Märt Pärtma, ordförande för Sveriges Elevfotografers Riksförbund, SER.HJÄLP I KRISSITUATIONER 
I krissituationer har skolfotot stor betydelse, till exempel som hjälpmedel för polisen, Missing people med flera. SER har ett nära samarbetet med landets skolor och hanterar bilder på uppdrag på ett säkert sätt. När det gäller lagring av foto och personuppgifter följs naturligtvis gällande lagstiftning till punkt och pricka.

– Från den 25 maj 2018 gäller som bekant en ny dataskyddsförordning, GDPR, som reglerar hanteringen av personuppgifter. Den lagen ställer ännu högre krav på de SER-anslutna företag- en som självklart har uppgraderat sina system, betonar Märt Pärtma.

ELEVFOTO HÅLLER HÖG KLASS
Både skolkatalogen och de personliga porträtten är till stor glädje för både eleverna, deras föräldrar och övriga anhöriga. Eftersom SER uteslutande arbetar med professionella porträtt- fotografer blir det porträttbilder av högsta klass som föräldrarna får möjlighet att köpa till ett fullt överkomligt pris. Beställningar sker på ett säkert sätt via webben genom en kod som föräldrarna får hemskickad tillsammans med ett konto hos skolfotoföretaget.


– Vi vet att porträtt på barnbarn tagna av SER-fotografer är en av de populäraste julklapparna till mor- och farföräldrar. Porträttfotot har utvecklats över tid och i dag kan föräldrar få bilden av sina barn på kaffemuggen, som en tavla på väggen eller som en kylskåpsmagnet för att bli påmind om den man älskar mest. Vi vet också att skolkatalogen och skolporträtten är något som följer med eleverna i vuxen ålder, avrundar Märt Pärtma.